village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
14.10.2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy 71/2022
Číslo 71/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Predmet Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Cena 0
Dátum uzavretia 26.9.2022
Dátum zverejnenia 14.10.2022
Dátum účinnosti 11.10.2022
10.8.2022
Audit účtovnej závierky
AUDIT-CONSULTING,s.r.o.
Detail zmluvy 68/2022
Číslo 68/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov, Obecný úrad
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 AUDIT-CONSULTING,s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31673287
Názov Dodatok č.1 k zmluve č.01/2016 zo dňa 25.5.2016
Predmet Audit účtovnej závierky
Cena 500 EUR
Dátum uzavretia 8.8.2022
Dátum zverejnenia 10.8.2022
Dátum účinnosti 11.8.2022
12.7.2022
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 008/2022
Číslo 008/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov ZMLUVA č. 668/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK
Cena 2000
Dátum uzavretia 12.7.2022
Dátum zverejnenia 12.7.2022
Dátum účinnosti 13.7.2022
24.6.2022
Vypracovanie a vedenie dokumentácie z oblasti BOZP, PO v zmysle platnej legislatívy
Jozef Hreha
Detail zmluvy 007/2022
Číslo 007/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Jozef Hreha
Zmluvná strana 2 IČO 43464327
Názov Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Predmet Vypracovanie a vedenie dokumentácie z oblasti BOZP, PO v zmysle platnej legislatívy
Cena 180
Dátum uzavretia 24.6.2022
Dátum zverejnenia 24.6.2022
Dátum účinnosti 1.7.2022
Dátum ukončenia 12.7.2022
20.6.2022
Príloha č.2 k zmluve FURA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Príloha č.2 k zmluve FURA
Predmet Príloha č.2 k zmluve FURA
Dátum zverejnenia 20.6.2022
20.6.2022
Dodatok k zmluve č.2 Fura
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.2 Fura
Predmet Dodatok k zmluve č.2 Fura
Dátum zverejnenia 20.6.2022
Prílohy
aa645_Fura.pdf
20.6.2022
Dodatok k zmluve č.1 Fura
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.1 Fura
Predmet Dodatok k zmluve č.1 Fura
Dátum zverejnenia 20.6.2022
31.5.2022
Zmluva-Obec Cabov, Zmluva o zhotovení a prenájme internetovej stránky v zmysle ust.§269 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník
Dobraobec s.r.o.,Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
Detail zmluvy 006/2022
Číslo 006/2022
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.,Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
Názov Zmluva-Obec Cabov, Zmluva o zhotovení a prenájme internetovej stránky v zmysle ust.§269 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník
Predmet Zmluva-Obec Cabov, Zmluva o zhotovení a prenájme internetovej stránky v zmysle ust.§269 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník
Dátum zverejnenia 31.5.2022
25.5.2022
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Marta Šalátová, Cabov 64,094 14
Ľudmila Škvareková, Zámutov 692,094 15
Detail zmluvy 005/2022
Číslo 005/2022
Zmluvná strana 2 Marta Šalátová, Cabov 64,094 14
Ľudmila Škvareková, Zámutov 692,094 15
Názov KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Dátum zverejnenia 25.5.2022
23.5.2022
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Blanka Ševčíková, rodné priezvisko Anderlová Cabov 27,094 14
Detail zmluvy 004/2022
Číslo 004/2022
Zmluvná strana 2 Blanka Ševčíková, rodné priezvisko Anderlová Cabov 27,094 14
Názov KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Dátum zverejnenia 23.5.2022
6.5.2022
ZMLUVA č.1422 495
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Detail zmluvy 003/2022
Číslo 003/2022
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Názov ZMLUVA č.1422 495
Predmet ZMLUVA č.1422 495
Dátum zverejnenia 6.5.2022
25.4.2022
ZMLUVA O DIELO
MEFIX s.r.o.
Detail zmluvy 002/2022
Číslo 002/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 MEFIX s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 47326565
Názov ZMLUVA O DIELO
Predmet ZMLUVA O DIELO
Cena 51258,95
Dátum uzavretia 25.4.2022
Dátum zverejnenia 25.4.2022
Dátum účinnosti 26.4.2022
25.4.2022
DOHODA
UPSVaR,Námestie Slobody 5,093 01 Vranov nad Topľou
Detail zmluvy 001/2022
Číslo 001/2022
Zmluvná strana 2 UPSVaR,Námestie Slobody 5,093 01 Vranov nad Topľou
Názov DOHODA
Predmet DOHODA
Dátum zverejnenia 25.4.2022
Prílohy
906aa_DOHODA.pdf
19.5.2021
ZMLUVA č.1421 654 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA č.1421 654 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet ZMLUVA č.1421 654 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dátum zverejnenia 19.5.2021
Prílohy
84e47_dhz.pdf
26.3.2021
Dodatok k zmluve c.1802/19E-BN-NH
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve c.1802/19E-BN-NH
Predmet Dodatok k zmluve c.1802/19E-BN-NH
Dátum zverejnenia 26.3.2021
23.3.2021
KÚPNA ZMLUVA č. 132021 uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi obcou Cabov a CHETRA SK, s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov KÚPNA ZMLUVA č. 132021 uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi obcou Cabov a CHETRA SK, s.r.o.
Predmet KÚPNA ZMLUVA č. 132021 uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi obcou Cabov a CHETRA SK, s.r.o.
Dátum zverejnenia 23.3.2021
16.3.2021
Zmluva SOBD
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva SOBD
Predmet Zmluva SOBD
Dátum zverejnenia 16.3.2021
22.1.2021
Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. Uzavretá medzi RAMEKO, s.r.o. a obcou Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. Uzavretá medzi RAMEKO, s.r.o. a obcou Cabov
Predmet Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. Uzavretá medzi RAMEKO, s.r.o. a obcou Cabov
Dátum zverejnenia 22.1.2021
21.1.2021
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Predmet Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Dátum zverejnenia 21.1.2021
Prílohy
70bfd_089-PZ.pdf
5.10.2020
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Predmet Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Dátum zverejnenia 5.10.2020