village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
21.3.2023
Zmluvy o združenej dodávke plynu
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy 74/2023
Číslo 74/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Zmluvy o združenej dodávke plynu
Predmet Zmluvy o združenej dodávke plynu
Cena 0
Dátum uzavretia 16.3.2023
Dátum zverejnenia 21.3.2023
Dátum účinnosti 16.3.2023
8.3.2023
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 73
Číslo 73
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Cena 0
Dátum uzavretia 6.3.2023
Dátum zverejnenia 8.3.2023
Dátum účinnosti 6.3.2023
Poznámka Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
20.2.2023
D O H O D A 23/40/054/80
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Detail zmluvy 3/2023
Číslo 3/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov D O H O D A 23/40/054/80
Predmet D O H O D A 23/40/054/80
Cena 1198
Dátum uzavretia 27.1.2023
Dátum zverejnenia 20.2.2023
Poznámka D O H O D A 23/40/054/80 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu
20.2.2023
Darovacia zmluva uzavretá podľa§ 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Slovenská republika - štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy 2/2023
Číslo 2/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - štatistický úrad Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Darovacia zmluva uzavretá podľa§ 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet Darovacia zmluva uzavretá podľa§ 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Cena 0
Dátum uzavretia 23.2.2022
Dátum zverejnenia 20.2.2023
Poznámka Darovacia zmluva uzavretá podľa§ 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka CA-2021/052
20.2.2023
Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 05.06.2020
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 05.06.2020
Predmet Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 05.06.2020
Cena 0
Dátum uzavretia 20.2.2023
Dátum zverejnenia 20.2.2023
Dátum účinnosti 21.2.2023
Poznámka Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 05.06.2020
25.1.2023
Dodatok č.2 k zmluve č.01/2011 zo dňa 16.5.2011
CEZO spol. s r.o.,
Detail zmluvy č.2
Číslo č.2
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 CEZO spol. s r.o.,
Zmluvná strana 2 IČO 36757535
Názov Dodatok č.2 k zmluve č.01/2011 zo dňa 16.5.2011
Predmet Dodatok č.2 k zmluve č.01/2011 zo dňa 16.5.2011
Cena 317777.21
Dátum uzavretia 19.1.2023
Dátum zverejnenia 25.1.2023
Dátum účinnosti 26.1.2023
25.1.2023
DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č.01/2009 zo dňa 02.02.2009
CEZO spol. s r.o.,
Detail zmluvy č.1
Číslo č.1
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 CEZO spol. s r.o.,
Zmluvná strana 2 IČO 36757535
Názov DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č.01/2009 zo dňa 02.02.2009
Predmet DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č.01/2009 zo dňa 02.02.2009
Cena 586688.76
Dátum uzavretia 19.1.2023
Dátum zverejnenia 25.1.2023
Dátum účinnosti 26.1.2023
6.12.2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0
Dátum uzavretia 6.12.2022
Dátum zverejnenia 6.12.2022
Dátum účinnosti 7.12.2022
Poznámka ID:732022
5.12.2022
Zhotovenie diela - stavby "Vjazd na pozemok - Oprava premostenia"
Jozef Iľko - STAVEBNÁ FIRMA IĽKO, Cukrovarská 4177/10B, 075 01 Trebišov
Detail zmluvy 72/2022
Číslo 72/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov, Obecný úrad
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Jozef Iľko - STAVEBNÁ FIRMA IĽKO, Cukrovarská 4177/10B, 075 01 Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 33867551
Názov Zmluva o dielo č. 20221101
Predmet Zhotovenie diela - stavby "Vjazd na pozemok - Oprava premostenia"
Cena 26937,92 EUR
Dátum uzavretia 1.12.2022
Dátum zverejnenia 5.12.2022
Dátum účinnosti 6.12.2022
14.10.2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy 71/2022
Číslo 71/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Predmet Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Cena 0
Dátum uzavretia 26.9.2022
Dátum zverejnenia 14.10.2022
Dátum účinnosti 11.10.2022
10.8.2022
Audit účtovnej závierky
AUDIT-CONSULTING,s.r.o.
Detail zmluvy 68/2022
Číslo 68/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov, Obecný úrad
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 AUDIT-CONSULTING,s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31673287
Názov Dodatok č.1 k zmluve č.01/2016 zo dňa 25.5.2016
Predmet Audit účtovnej závierky
Cena 500 EUR
Dátum uzavretia 8.8.2022
Dátum zverejnenia 10.8.2022
Dátum účinnosti 11.8.2022
12.7.2022
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 008/2022
Číslo 008/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov ZMLUVA č. 668/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK
Cena 2000
Dátum uzavretia 12.7.2022
Dátum zverejnenia 12.7.2022
Dátum účinnosti 13.7.2022
24.6.2022
Vypracovanie a vedenie dokumentácie z oblasti BOZP, PO v zmysle platnej legislatívy
Jozef Hreha
Detail zmluvy 007/2022
Číslo 007/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Jozef Hreha
Zmluvná strana 2 IČO 43464327
Názov Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Predmet Vypracovanie a vedenie dokumentácie z oblasti BOZP, PO v zmysle platnej legislatívy
Cena 180
Dátum uzavretia 24.6.2022
Dátum zverejnenia 24.6.2022
Dátum účinnosti 1.7.2022
Dátum ukončenia 12.7.2022
20.6.2022
Príloha č.2 k zmluve FURA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Príloha č.2 k zmluve FURA
Predmet Príloha č.2 k zmluve FURA
Dátum zverejnenia 20.6.2022
20.6.2022
Dodatok k zmluve č.2 Fura
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.2 Fura
Predmet Dodatok k zmluve č.2 Fura
Dátum zverejnenia 20.6.2022
Prílohy
aa645_Fura.pdf
20.6.2022
Dodatok k zmluve č.1 Fura
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.1 Fura
Predmet Dodatok k zmluve č.1 Fura
Dátum zverejnenia 20.6.2022
31.5.2022
Zmluva-Obec Cabov, Zmluva o zhotovení a prenájme internetovej stránky v zmysle ust.§269 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník
Dobraobec s.r.o.,Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
Detail zmluvy 006/2022
Číslo 006/2022
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.,Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
Názov Zmluva-Obec Cabov, Zmluva o zhotovení a prenájme internetovej stránky v zmysle ust.§269 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník
Predmet Zmluva-Obec Cabov, Zmluva o zhotovení a prenájme internetovej stránky v zmysle ust.§269 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník
Dátum zverejnenia 31.5.2022
25.5.2022
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Marta Šalátová, Cabov 64,094 14
Ľudmila Škvareková, Zámutov 692,094 15
Detail zmluvy 005/2022
Číslo 005/2022
Zmluvná strana 2 Marta Šalátová, Cabov 64,094 14
Ľudmila Škvareková, Zámutov 692,094 15
Názov KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Dátum zverejnenia 25.5.2022
23.5.2022
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Blanka Ševčíková, rodné priezvisko Anderlová Cabov 27,094 14
Detail zmluvy 004/2022
Číslo 004/2022
Zmluvná strana 2 Blanka Ševčíková, rodné priezvisko Anderlová Cabov 27,094 14
Názov KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Dátum zverejnenia 23.5.2022
6.5.2022
ZMLUVA č.1422 495
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Detail zmluvy 003/2022
Číslo 003/2022
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Názov ZMLUVA č.1422 495
Predmet ZMLUVA č.1422 495
Dátum zverejnenia 6.5.2022