village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Odpadové hospodárstvo

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.2.2023
VYTRIEDENOSŤ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2022
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2023
Názov VYTRIEDENOSŤ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2022
Popis V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Cabov predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.)
1.4.2022
VYTRIEDENOSŤ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2021
Detail dokumentu
Dátum 1.4.2022
Názov VYTRIEDENOSŤ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2021
Popis V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Cabov predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.)