village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Tiesňové linky

Spoločná tiesňová linka: 112
Polícia: 158
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Mestská polícia: 159
Horská služba: 18300
Linka záchrany: 0850 111 313
Toxikologické informačné centrum: 02 5477 4166
Letecká záchranná služba (Air Transport Europe): 18 155

Na spoločnú tiesňovú linku 112 sa dovoláte aj v zahraničí, samozrejme, pôjde o tiesňovú linku danej krajiny a teda je dobré vedieť úradným jazykom
krajiny, do ktorej cestujete. V mnohých prípadoch by mala stačiť angličtina. Kto chodí na hory, určite by nemal zabudnúť na linku Horskej záchrannej
služby, pričom najlepšie je, mať v mobile číslo služby v danej oblasti. Prehľad týchto čísel nájdete na stránke www.hzs.sk prípadne sa dá toto číslo nájsť
aj na wape, wap.hzs.sk. Rodičia by určite mali mať v mobile číslo na toxikologické centrum, kde môže zavolať po zavolaní sanitky. Tie predsa len neprídu
okamžite, a odborná rýchla rada toxikológov môže dieťaťu zachrániť život. Podobne aj Linka záchrany.