village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
13.11.2019
Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Predmet Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Dátum zverejnenia 13.11.2019
13.11.2019
ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Predmet ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Dátum zverejnenia 13.11.2019
Prílohy
30d46_zmluva.pdf
30.8.2019
ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"
Predmet ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"
Dátum zverejnenia 30.8.2019
1.7.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok
Dátum zverejnenia 1.7.2019
2.5.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmylse §51 Občianského zákonnka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmylse §51 Občianského zákonnka
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmylse §51 Občianského zákonnka
Dátum zverejnenia 2.5.2019
14.3.2019
Zmluva o zabezpečení kompletného servisu v oblasti odberu a analýz vzoriek surovej, upravenej vody a vody distribuovanej v rozvodnej sieti
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení kompletného servisu v oblasti odberu a analýz vzoriek surovej, upravenej vody a vody distribuovanej v rozvodnej sieti
Predmet Zmluva o zabezpečení kompletného servisu v oblasti odberu a analýz vzoriek surovej, upravenej vody a vody distribuovanej v rozvodnej sieti
Dátum zverejnenia 14.3.2019
19.2.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Dátum zverejnenia 19.2.2019
14.2.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
Dátum zverejnenia 14.2.2019
20.12.2018
Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Slavomírom Dudašom s manželkou Ľudmilou Dudášovou
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Slavomírom Dudašom s manželkou Ľudmilou Dudášovou
Predmet Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Slavomírom Dudašom s manželkou Ľudmilou Dudášovou
Dátum zverejnenia 20.12.2018
28.8.2018
Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"
Predmet Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"
Dátum zverejnenia 28.8.2018
27.8.2018
Zmluva o dielo č. 09/2018 - "Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kutlúrnom dome Cabov"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 09/2018 - "Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kutlúrnom dome Cabov"
Predmet Zmluva o dielo č. 09/2018 - "Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kutlúrnom dome Cabov"
Dátum zverejnenia 27.8.2018
17.8.2018
Zmluva č. 626/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 626/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja"
Predmet Zmluva č. 626/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja"
Dátum zverejnenia 17.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.3)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.3)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.3)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
31.7.2018
Zmluva o dielo č.02072018 - "Materská škola - Elektroinštalácia"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č.02072018 - "Materská škola - Elektroinštalácia"
Predmet Zmluva o dielo č.02072018 - "Materská škola - Elektroinštalácia"
Dátum zverejnenia 31.7.2018
31.7.2018
Zmluva o dielo č.01072018 - "Obecný úrad a KD - Elektroinštalácia"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č.01072018 - "Obecný úrad a KD - Elektroinštalácia"
Predmet Zmluva o dielo č.01072018 - "Obecný úrad a KD - Elektroinštalácia"
Dátum zverejnenia 31.7.2018
13.7.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Predmet Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Dátum zverejnenia 13.7.2018