village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
28.8.2018
Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"
Predmet Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"
Dátum zverejnenia 28.8.2018
27.8.2018
Zmluva o dielo č. 09/2018 - "Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kutlúrnom dome Cabov"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 09/2018 - "Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kutlúrnom dome Cabov"
Predmet Zmluva o dielo č. 09/2018 - "Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kutlúrnom dome Cabov"
Dátum zverejnenia 27.8.2018
17.8.2018
Zmluva č. 626/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 626/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja"
Predmet Zmluva č. 626/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja"
Dátum zverejnenia 17.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.3)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.3)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.3)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
31.7.2018
Zmluva o dielo č.02072018 - "Materská škola - Elektroinštalácia"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č.02072018 - "Materská škola - Elektroinštalácia"
Predmet Zmluva o dielo č.02072018 - "Materská škola - Elektroinštalácia"
Dátum zverejnenia 31.7.2018
31.7.2018
Zmluva o dielo č.01072018 - "Obecný úrad a KD - Elektroinštalácia"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č.01072018 - "Obecný úrad a KD - Elektroinštalácia"
Predmet Zmluva o dielo č.01072018 - "Obecný úrad a KD - Elektroinštalácia"
Dátum zverejnenia 31.7.2018
13.7.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Predmet Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Dátum zverejnenia 13.7.2018
24.5.2018
Zmluva o poskytovaní služby zodpovednej osoby
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služby zodpovednej osoby
Predmet Zmluva o poskytovaní služby zodpovednej osoby
Dátum zverejnenia 24.5.2018
18.5.2018
Zmluva o dielo 18/05/01 - "Oprava strechy - odstránenie havarijného stavu strechy"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo 18/05/01 - "Oprava strechy - odstránenie havarijného stavu strechy"
Predmet Zmluva o dielo 18/05/01 - "Oprava strechy - odstránenie havarijného stavu strechy"
Dátum zverejnenia 18.5.2018
10.4.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združenného nakladania s odpadmi z obalov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združenného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združenného nakladania s odpadmi z obalov
Dátum zverejnenia 10.4.2018
10.4.2018
Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Jánom Velikým
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Jánom Velikým
Predmet Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Jánom Velikým
Dátum zverejnenia 10.4.2018
27.2.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostredkov - rodina Hrunená
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostredkov - rodina Hrunená
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostredkov - rodina Hrunená
Dátum zverejnenia 27.2.2018
12.2.2018
Zmluva o bezplatnom užívaní nebytových priestorov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o bezplatnom užívaní nebytových priestorov
Predmet Zmluva o bezplatnom užívaní nebytových priestorov
Dátum zverejnenia 12.2.2018
11.1.2018
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Mesto Vranov n.T.)
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Mesto Vranov n.T.)
Predmet Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Mesto Vranov n.T.)
Dátum zverejnenia 11.1.2018
9.1.2018
Zmluva o dielo BOZP Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo BOZP Cabov
Predmet Zmluva o dielo BOZP Cabov
Dátum zverejnenia 9.1.2018
28.12.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
Dátum zverejnenia 28.12.2017