village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
25.4.2022
ZMLUVA O DIELO
MEFIX s.r.o.
Detail zmluvy 002/2022
Číslo 002/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 MEFIX s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 47326565
Názov ZMLUVA O DIELO
Predmet ZMLUVA O DIELO
Cena 51258,95
Dátum uzavretia 25.4.2022
Dátum zverejnenia 25.4.2022
Dátum účinnosti 26.4.2022
25.4.2022
DOHODA
UPSVaR,Námestie Slobody 5,093 01 Vranov nad Topľou
Detail zmluvy 001/2022
Číslo 001/2022
Zmluvná strana 2 UPSVaR,Námestie Slobody 5,093 01 Vranov nad Topľou
Názov DOHODA
Predmet DOHODA
Dátum zverejnenia 25.4.2022
Prílohy
906aa_DOHODA.pdf
19.5.2021
ZMLUVA č.1421 654 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA č.1421 654 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet ZMLUVA č.1421 654 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dátum zverejnenia 19.5.2021
Prílohy
84e47_dhz.pdf
26.3.2021
Dodatok k zmluve c.1802/19E-BN-NH
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve c.1802/19E-BN-NH
Predmet Dodatok k zmluve c.1802/19E-BN-NH
Dátum zverejnenia 26.3.2021
23.3.2021
KÚPNA ZMLUVA č. 132021 uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi obcou Cabov a CHETRA SK, s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov KÚPNA ZMLUVA č. 132021 uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi obcou Cabov a CHETRA SK, s.r.o.
Predmet KÚPNA ZMLUVA č. 132021 uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi obcou Cabov a CHETRA SK, s.r.o.
Dátum zverejnenia 23.3.2021
16.3.2021
Zmluva SOBD
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva SOBD
Predmet Zmluva SOBD
Dátum zverejnenia 16.3.2021
22.1.2021
Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. Uzavretá medzi RAMEKO, s.r.o. a obcou Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. Uzavretá medzi RAMEKO, s.r.o. a obcou Cabov
Predmet Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. Uzavretá medzi RAMEKO, s.r.o. a obcou Cabov
Dátum zverejnenia 22.1.2021
21.1.2021
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Predmet Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Dátum zverejnenia 21.1.2021
Prílohy
70bfd_089-PZ.pdf
5.10.2020
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Predmet Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Dátum zverejnenia 5.10.2020
5.10.2020
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny, VSE, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny, VSE, a.s.
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny, VSE, a.s.
Dátum zverejnenia 5.10.2020
11.9.2020
Dodatok č. 12 K Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.02.2003 v znení dodatku č.1 až č. 11
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 12 K Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.02.2003 v znení dodatku č.1 až č. 11
Predmet Dodatok č. 12 K Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.02.2003 v znení dodatku č.1 až č. 11
Dátum zverejnenia 11.9.2020
2.9.2020
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi obcou Cabou a Mgr. Michalom Würllom
neuvedený
Detail zmluvy
Názov KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi obcou Cabou a Mgr. Michalom Würllom
Predmet KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi obcou Cabou a Mgr. Michalom Würllom
Dátum zverejnenia 2.9.2020
1.9.2020
Zmluva o poskytovaní verejej elektronickej komunikačnej služby spoločnosti DELTA ONLINE, s.r.o
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní verejej elektronickej komunikačnej služby spoločnosti DELTA ONLINE, s.r.o
Predmet Zmluva o poskytovaní verejej elektronickej komunikačnej služby spoločnosti DELTA ONLINE, s.r.o
Dátum zverejnenia 1.9.2020
27.8.2020
Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum zverejnenia 27.8.2020
5.6.2020
Zmluva o poskytovanie zlužieb v oblasti triedeného zberu
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovanie zlužieb v oblasti triedeného zberu
Predmet Zmluva o poskytovanie zlužieb v oblasti triedeného zberu
Dátum zverejnenia 5.6.2020
5.6.2020
Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Michalom Orosim
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Michalom Orosim
Predmet Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Michalom Orosim
Dátum zverejnenia 5.6.2020
8.4.2020
Zmluva o združenej dodávke plynu - INNOGY
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu - INNOGY
Predmet Zmluva o združenej dodávke plynu - INNOGY
Dátum zverejnenia 8.4.2020
8.4.2020
Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA
Predmet Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA
Dátum zverejnenia 8.4.2020
8.4.2020
Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Predmet Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Dátum zverejnenia 8.4.2020
26.3.2020
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
Predmet ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
Dátum zverejnenia 26.3.2020