village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
8.4.2020
Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA
Predmet Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA
Dátum zverejnenia 8.4.2020
8.4.2020
Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Predmet Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Dátum zverejnenia 8.4.2020
26.3.2020
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
Predmet ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
Dátum zverejnenia 26.3.2020
13.11.2019
Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Predmet Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Dátum zverejnenia 13.11.2019
13.11.2019
ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Predmet ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Dátum zverejnenia 13.11.2019
Prílohy
30d46_zmluva.pdf
30.8.2019
ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"
Predmet ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"
Dátum zverejnenia 30.8.2019
1.7.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok
Dátum zverejnenia 1.7.2019
2.5.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmylse §51 Občianského zákonnka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmylse §51 Občianského zákonnka
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmylse §51 Občianského zákonnka
Dátum zverejnenia 2.5.2019
14.3.2019
Zmluva o zabezpečení kompletného servisu v oblasti odberu a analýz vzoriek surovej, upravenej vody a vody distribuovanej v rozvodnej sieti
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení kompletného servisu v oblasti odberu a analýz vzoriek surovej, upravenej vody a vody distribuovanej v rozvodnej sieti
Predmet Zmluva o zabezpečení kompletného servisu v oblasti odberu a analýz vzoriek surovej, upravenej vody a vody distribuovanej v rozvodnej sieti
Dátum zverejnenia 14.3.2019
19.2.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Dátum zverejnenia 19.2.2019
14.2.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
Dátum zverejnenia 14.2.2019
20.12.2018
Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Slavomírom Dudašom s manželkou Ľudmilou Dudášovou
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Slavomírom Dudašom s manželkou Ľudmilou Dudášovou
Predmet Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Slavomírom Dudašom s manželkou Ľudmilou Dudášovou
Dátum zverejnenia 20.12.2018
28.8.2018
Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"
Predmet Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"
Dátum zverejnenia 28.8.2018
27.8.2018
Zmluva o dielo č. 09/2018 - "Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kutlúrnom dome Cabov"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 09/2018 - "Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kutlúrnom dome Cabov"
Predmet Zmluva o dielo č. 09/2018 - "Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kutlúrnom dome Cabov"
Dátum zverejnenia 27.8.2018
17.8.2018
Zmluva č. 626/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 626/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja"
Predmet Zmluva č. 626/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja"
Dátum zverejnenia 17.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.3)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.3)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.3)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018
13.8.2018
Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
Predmet Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"
Dátum zverejnenia 13.8.2018