village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
Detail zmluvy 008/2022
Číslo 008/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov ZMLUVA č. 668/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK
Cena 2000
Dátum uzavretia 12.7.2022
Dátum zverejnenia 12.7.2022
Dátum účinnosti 13.7.2022
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
12.7.2024
ZMLUVA č. 966/2024/OPR o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 966/2024/OPR
Číslo 966/2024/OPR
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov ZMLUVA č. 966/2024/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet ZMLUVA č. 966/2024/OPR o poskytnutí dotácie
Cena 1 000
Dátum uzavretia 1.7.2024
Dátum zverejnenia 12.7.2024
20.5.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK ,a.s.
Detail zmluvy 2024
Číslo 2024
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK ,a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Cena 0
Dátum uzavretia 22.3.2024
Dátum zverejnenia 20.5.2024
Dátum účinnosti 23.3.2024
6.5.2024
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SPÄTNÉHO ZBERU ZNOVU POUŽITEĽNÉHO TEXTILU
Ekocharita Slovensko Slovensku,o.z.
Detail zmluvy 912024
Číslo 912024
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Ekocharita Slovensko Slovensku,o.z.
Zmluvná strana 2 IČO 50383230
Názov ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SPÄTNÉHO ZBERU ZNOVU POUŽITEĽNÉHO TEXTILU
Predmet ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SPÄTNÉHO ZBERU ZNOVU POUŽITEĽNÉHO TEXTILU
Cena 0
Dátum uzavretia 26.4.2024
Dátum zverejnenia 6.5.2024
Dátum účinnosti 27.4.2024
19.4.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1424473
Číslo 1424473
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Cena 1400
Dátum uzavretia 23.3.2024
Dátum zverejnenia 19.4.2024
Dátum účinnosti 25.3.2024
Dátum ukončenia 19.4.2024
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
23.2.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Ministerstvo financií SR
Detail zmluvy 902024
Číslo 902024
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií SR
Zmluvná strana 2 IČO 00151742
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie
Cena 13000
Dátum uzavretia 14.2.2024
Dátum zverejnenia 23.2.2024
Dátum účinnosti 16.2.2022
19.2.2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Mesto Vranov nad Topľou
Detail zmluvy 892024
Číslo 892024
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Mesto Vranov nad Topľou
Zmluvná strana 2 IČO 00332933
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Cena 160
Dátum uzavretia 29.1.2024
Dátum zverejnenia 19.2.2024
Dátum účinnosti 19.2.2024
Dátum ukončenia 19.2.2024
16.1.2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Mesto Vranov nad Topľou
Detail zmluvy 882024
Číslo 882024
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Mesto Vranov nad Topľou
Zmluvná strana 2 IČO 00332933
Názov Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Predmet Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Cena 64
Dátum uzavretia 30.12.2023
Dátum zverejnenia 16.1.2024
4.12.2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 872023
Číslo 872023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0
Dátum uzavretia 30.11.2023
Dátum zverejnenia 4.12.2023
Dátum účinnosti 30.11.2023
23.11.2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-447-050/2023
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Detail zmluvy 862023
Číslo 862023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-447-050/2023
Predmet Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-447-050/2023
Dátum uzavretia 4.9.2023
Dátum zverejnenia 23.11.2023
Dátum účinnosti 24.11.2023
Poznámka účtovná hodnota v eurách
20.10.2023
Mandátna zmluva č.22/2023 uzat. podľa §566 zákonníka pre výkon obstarávateľských činnosti
Ing. Iveta Sabaková
Detail zmluvy 852023
Číslo 852023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Ing. Iveta Sabaková
Zmluvná strana 2 IČO 33157413
Názov Mandátna zmluva č.22/2023 uzat. podľa §566 zákonníka pre výkon obstarávateľských činnosti
Predmet Mandátna zmluva č.22/2023 uzat. podľa §566 zákonníka pre výkon obstarávateľských činnosti
Cena 3300
Dátum uzavretia 16.10.2023
Dátum zverejnenia 20.10.2023
Poznámka Obstarávateľská činnosť pri obstarávaní Územného plánu obce Cabov
4.10.2023
Zmluva o dielo č.28092023 na uskutočnenie "Spracovanie Územného plánu obce Cabov"
Ing.arch. Jozde Loc-Chovanec
Detail zmluvy 842023
Číslo 842023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Ing.arch. Jozde Loc-Chovanec
Zmluvná strana 2 IČO 33269017
Názov Zmluva o dielo č.28092023 na uskutočnenie "Spracovanie Územného plánu obce Cabov"
Predmet Zmluva o dielo č.28092023 na uskutočnenie "Spracovanie Územného plánu obce Cabov"
Cena 19000
Dátum uzavretia 4.10.2023
Dátum zverejnenia 4.10.2023
Dátum účinnosti 4.10.2023
26.9.2023
Kompletný servis v oblasti odberu a analýz vzoriek vody
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Detail zmluvy 1809/23-2-ENV/VU
Číslo 1809/23-2-ENV/VU
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53248376
Názov ZMLUVA č.:1809/23-2-ENV/VU
Predmet Kompletný servis v oblasti odberu a analýz vzoriek vody
Cena 0
Dátum uzavretia 26.9.2023
Dátum zverejnenia 26.9.2023
Dátum účinnosti 26.9.2023
31.7.2023
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 822023
Číslo 822023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov ZMLUVA č.685/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Cena 2000
Dátum uzavretia 26.7.2023
Dátum zverejnenia 31.7.2023
Dátum účinnosti 1.8.2023
Dátum ukončenia 3.8.2023
27.6.2023
Zmluva č.81/2023 o nájme hnuteľnej veci
Michal Orenič
Detail zmluvy 812023
Číslo 812023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Michal Orenič
Názov Zmluva č.81/2023 o nájme hnuteľnej veci
Predmet Zmluva č.81/2023 o nájme hnuteľnej veci
Cena 0
Dátum uzavretia 26.6.2023
Dátum zverejnenia 27.6.2023
Dátum účinnosti 26.6.2023
Poznámka Zmluva č.81/2023 o nájme hnuteľnej veci - Akordeón značky Weltmeister Serino
22.6.2023
Dodatok č.1 k zmluve č.1/2017-V
Ing.Peter Leško PVS ONDAVA
Detail zmluvy 802023
Číslo 802023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Ing.Peter Leško PVS ONDAVA
Zmluvná strana 2 IČO 10784926
Názov Dodatok č.1 k zmluve č.1/2017-V
Predmet Dodatok č.1 k zmluve č.1/2017-V
Cena 110
Dátum uzavretia 22.6.2023
Dátum zverejnenia 22.6.2023
Dátum účinnosti 22.6.2023
Poznámka Dodatok č. 1 k zmluve č.1/2017-V o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
20.6.2023
Kúpa nehnuteľnosti
Marta Šalatová
Detail zmluvy 792023
Číslo 792023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Marta Šalatová
Názov Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet Kúpa nehnuteľnosti
Cena 19300
Dátum uzavretia 19.6.2023
Dátum zverejnenia 20.6.2023
Dátum účinnosti 20.6.2023
Dátum ukončenia 20.6.2023
Poznámka Obecné zastupiteľstvo Obce Cabov schválilo kúpu predmetov zmluvy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 na zasadnutí konanom dňa 15.06.2023 uznesením č. 44-06/2023 z dôvodu realizácie rekonštrukcie obecného vodovodu v obci Cabov
8.6.2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Mesto Vranov nad Topľou
Detail zmluvy 782023
Číslo 782023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Mesto Vranov nad Topľou
Zmluvná strana 2 IČO 00332933
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Cena 120
Dátum uzavretia 22.5.2023
Dátum zverejnenia 8.6.2023
Dátum účinnosti 22.5.2023
24.5.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1423 491
Číslo 1423 491
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Cena 1400
Dátum uzavretia 9.5.2023
Dátum zverejnenia 24.5.2023
Dátum účinnosti 9.5.2023
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
11.4.2023
Dodatok č.1 K zmluve o dielo č.20221101 zo dňa 01.12.2022
Jozef Iľko - STAVEBNÁ FIRMA IĽKO
Detail zmluvy 772023
Číslo 772023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Jozef Iľko - STAVEBNÁ FIRMA IĽKO
Zmluvná strana 2 IČO 33867551
Názov Dodatok č.1 K zmluve o dielo č.20221101 zo dňa 01.12.2022
Predmet Dodatok č.1 K zmluve o dielo č.20221101 zo dňa 01.12.2022
Cena 30933.13
Dátum uzavretia 11.4.2023
Dátum zverejnenia 11.4.2023
Dátum účinnosti 11.4.2023
21.3.2023
Zmluva o pripojení - dodatok 3
DELTA ONLINE spol. s r.o.
Detail zmluvy 75/2023
Číslo 75/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 DELTA ONLINE spol. s r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36474711
Názov Zmluva o pripojení - dodatok 3
Predmet Zmluva o pripojení - dodatok 3
Cena 47.70
Dátum uzavretia 1.3.2023
Dátum zverejnenia 21.3.2023
Dátum účinnosti 1.3.2023
Poznámka Internetové pripojenie dodatok 3