village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív

Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

                      

Názov projektu: Zariadenie kuchyne kultúrneho domu na kultúrno spoločenské  akcie

Prijímateľ podpory: Obec Cabov 

Výška dotácie: 2 000,- EUR

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Obec Cabov podala žiadosť na PSK so zámerom na doplnenie vybavenia kuchyne Kultúrneho domu, ktorý je využívaný na kultúrno spoločenské akcie. Kultúrny dom slúži občanom a obci pre organizovanie podujatí. Obci bola schválená dotácia vo výške 2 000,- EUR na zakúpenie chladiaceho zariadenia a ostatného vybavenie kuchyne. Obec spolufinancuje projekt vo výške najmenej 20%  zo schválenej dotácie.