village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Utvorenie volebného okrsku a

 určenie volebnej miestnosti

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a

volieb do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2022

 V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa vykonajú dňa 29.októbra 2022,

u t v á r a m

na území obce Cabov na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov

1 volebný okrsok

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, a

u r č u j e m

volebnú miestnosť

KULTÚRNY DOM, CABOV 126, 094 14

 

 V Cabove, dňa 10.8.2022

                                                                                                                                        Viliam Popaďák

                                                                                                                                              starosta