village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív

Poskytnutie dotácie na stravu pre deti v Materskej škole v šk.roku 2022/2023

Oznam pre rodičov detí k poskytnutiu dotácií na stravu

Prosíme rodičov deti, ktoré budú navštevovať Materskú školu v Cabove v šk.roku 2022/2023, aby v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu odovzdali doklady  Obecnému úradu v Cabove do 9.8.2022.

Doklady potrebné na získanie dotácie na stravu:

1. Potvrdenie, že ide o dieťa v HN (z UPSVaR)

2. Potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM (z UPSVaR)

3. Čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus ( nachádza sa v sekcii - Materská škola - Tlačivá pre rodičov)