village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív

Svetový deň vody 2023

Pri príležitosti Svetového dňa vody bude RÚVZ vykonávať orientačné meranie dusitanov a dusičnanov v pitnej vode 

dňa 22.03.2023 (streda) od 07:30 do 14:30 hod. RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, 

Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou (oproti detskému domovu). 

Na meranie je potrebné doniesť cca.0,5 litra vody vo fľaši.