Rozpočet obceRozpočet 2021                     

PDF

Návrh rozpočtu obce Cabov na obdobie 2021,2022,2023                     

PDF

Rozpočet 2020                     

PDF

Návrh rozpočtu obce Cabov na obdobie 2020,2021, 2022                     

PDF

Rozpočet 2019 - skutočnosť                     

PDF

Rozpočet 2019                     

PDF

Návrh rozpočtu na roky 2019,2020,2021                     

PDF

Rozpočet 2018                     

PDF

Rozpočet 2017                     

PDF

Rozpočet 2016                     

PDF